پیگیری حساب WhatsApp

خدمات ما به شما امکان می دهد وضعیت آنلاین کاربر WhatsApp و همچنین اینکه با چه کسی پیامک می کند و در چه زمانی وضعیت را ردیابی کنید. فقط شماره تلفن کاربر را در زیر وارد کنید.

Header illustration
Hero media illustration
Hero media

جاسوسی آنلاین و نظارت بر فعالیت

ما به شما کمک می کنیم وضعیت آنلاین و آخرین ارسال دوستان ، خانواده و کارمندان خود را در Whatsapp پیگیری کنید

Feature illustration Feature box Feature illustration top
Feature 01

وضعیتهای آنلاین و آخرین بازدید

ما وضعیت آنلاین و آخرین بازدید را هر ثانیه کنترل می کنیم ، تا بعداً آنها را در نمودار قابل فهم فعالیت یک شخص در WhatsApp نشان دهیم

Feature 02

شخص با چه کسی پیامک می کند

به لطف الگوریتم هوشمند ما می توانید یک یا چند تلفن برای ردیابی وضعیت متقابل آنلاین و امکان ارتباط بین آنها اضافه کنید

Feature 03

اطلاعات خواب و شلوغ

بدانید که کاربر Whatsapp چه ساعتی می خوابد ، چه ساعتی بیدار می شود و کار می کند

این ردیاب آنلاین رایگان را امتحان کنید

شماره تلفن یک کاربر WhatsApp را در زیر وارد کنید تا وضعیت آنها را ردیابی کند و آمار را دریافت کند